www.vallox.fi
    
Powered by: www.laskentapalvelut.fi
    
    
    
    
    
Rakennuskohde: Rakennuskohde
Rakennustyyppi: Rakennustyyppi
Laskelman tekijä: Laskelman tekijä
Päiväys: Päiväys
Rakennusluokka: Rakennusluokka
Säävyöhyke: Säävyöhyke
LTO-koneiden/-koneryhmien lukumäärä: LTO-koneiden/-koneryhmien lukumäärä
Koneellisten poistojen lukumäärä: Koneellisten poistojen lukumäärä
Laskennan lisätiedot:
    Kone1:
Tuloilman lämpötilahyötysuhde (%): Tuloilman lämpötilahyötysuhde yhtä suurilla ilmavirroilla SFS-EN 308 mukaan
Jäteilman minimilämpötila °C: Jäteilman minimilämpötila
Huonelämpötilan asetusarvo °C: Huonelämpötilan asetusarvo
Tuloilman maksimilämpötila °C: Sisäänpuhalluslämpötila
Tuloilmavirran suunnitteluarvo (dm³/s): Tuloilmavirta
Poistoilmavirran suunnitteluarvo (dm³/s): Poistoilmavirta
Lämmityskauden raja °C: Opas 122 mukaan 12 astetta
IV-koneen sähköteho (W): Tulo- ja poistopuhaltimen yhteenlaskettu ottosähköteho
Poistoilman LTO:n vuosihyötysuhde (%): LTO:n vuosihyötysuhde
 Koneen  Palvelu-  Käyttö-  Tulo-  Poisto-  Käyttö-  Käynti-  Käynti-  Poisto-  Vuosi-  SFP-
 nimi:  alue:  tapa:  ilma-  ilma-  ilma-  aika-  aika-  ilma-  hyöty-  luku
       virta  virta  virta  tekijä  tekijä  virta, ka  suhde  kW/
IV-järjestelmän laskenta      (m³/s):  (m³/s):  kerroin:  (h/vrk):  (vrk/vko):  (m³/s):  %:  (m³/s):
Suunnitelman tallennus omalle koneellesi:
Suunnitelman avaus omalta koneeltasi:
Valitse avattava tiedosto selaa-painikkeella:
IV-kone ja koneiden lkm: Ilmanvaihtokoneen tyyppi ja koneiden lkm palvelualueella
Tietojen siirto iv-koneeseen: Tietojen siirto iv-koneeseen, valitse Kone1...Kone10
Valitse info-painike saadaksesi tietoa syötettävistä tiedoista